Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Úřad

Obecní úřad Naší Obce

Výměra obce: 210 ha

Úřední hodiny: pondělí a středa 19.00-20.00 hodin

Starosta: Jan Stránský
E-mail: starosta@naseobec.cz, tel.: +420 607 849 701

Místostarosta: Martin Stránský
E-mail: posta@naseobec.cz, tel.: +420 736 415 404

Účetní obce: Účetní
E-mail: posta@naseobec.cz

Pověřenec dle GDPR: 
E-mail: poverenec@naseobec.cz

Vznik: Obec vznikla na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích.

Struktura obecního úřadu: Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a účetní

Bankovní spojení: Komerční banka

Bankovní spojení pro úhradu vodného: Komerční banka 

E-mail: posta@naseobec.cz, starosta@naseobec.cz

Datová schránka:

IČ: 


Zastupitelé:

Jan Stránský, Martin Stránský


Finanční výbor:

 - Předseda: Jan Stránský
 - Členové: Martin Stránský

Kontrolní výbor:

 - Předseda: Jan Stránský
 - Členové: Martin Stránský

Události úřadu

Úřední deska

Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021, Sb. zákonů 57/2021

datum vyvěšení:26.03.2021 - datum svěšení:12.04.2021

Očkovací strategie KHK

datum vyvěšení:25.01.2021 - datum svěšení:01.08.2021

aktualizováno: 11. 11. 2020 20:30, Martin Stránský

Novinky z úřadu

  • Mgr. Jana Saifrtová

Základní informace

Obecní úřad 2018 - 2022

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin

Starosta:  Mgr. Jana Saifrtová tel: 725081225

Místostarosta:  Josef Pixa, tel: 775932043

Úřad
  • OI Developer

GDPR - ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Hasiči
Úřad
  • OI Developer

Historie obce

První písemná zmínka o existenci naší obce pochází z r. 1238. Ves však byla zřejmě založena mnohem dříve českými osadníky při zemské stezce kladsko-polské.

Podle dějepisce Kosmase a F. Palackého, byla zde r.1110 svedena mezi Čechy a Poláky tzv.„bitva na říčce Trotině“. Vojska procházela Trotinou i r. 1866, počas prusko-rakouské války a památné bitvy u Chlumu. Obec patřila v minulosti k panství miletínskému, později k panství v Bílých Poličanech.

Hasiči
Úřad
Volný čas
  • začíná v - končí v

Nahlášení stavu vodoměru k 31.12.2020

Žádáme odběratele pitné vody o nahlášení konečného stavu vodoměru k 31.12.2020 (uveďte číslo popisné a konečný stav vodoměru). Tuto informaci nám zašlete nejpozději do 10.ledna 2021 buďto SMS na 725081225, e-mailem: trotina.urad@tiscali.cz, nebo vhoďte lísteček do domovní poštovní schránky na dveřích OÚ Trotina. Netýká se chatařů. Předem děkujeme. Starostka

Úřad
Obec
Úřední Deska
Dámský klub