Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Úřad

Obecní úřad 2018 - 2022

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin

Starosta:  Mgr. Jana Saifrtová tel: 725081225

Místostarosta:  Josef Pixa, tel: 775932043

Účetní obce:  Hana Karbanová

Vznik: Obec vznikla na základě zákona:“Zákon o obcích 128/2000Sb.“.

Struktura obecního úřadu:  Obecní úřad tvoří starosta , místostarosta a účetní

Zastupitelé:  Mgr. Saifrtová Jana, Pixa Josef, Münsterová Marcela, Stöhrová Miluše, Bc. Karban Jakub, Vrána Martin, Munzar Tomáš

Finanční výbor

Předseda: Stöhrová Miluše

Členové: Münsterová Marcela, Vrána Martin

Kontrolní výbor:

Předseda: Münsterová Marcela

Členové: Bc. Karban Jakub, Munzar Tomáš

Povodňová komise: Mgr. Saifrtová Jana, Pixa Josef, Stöhrová Miluše, Vojtěch Tomáš

Bankovní spojení: 

Komerční banka Dvůr Králové nad Labem

č.ú. 0000000010023601/0100

Česká národní banka, Hradec Králové

č.ú. 5611601/0710

E-mail:  trotina.urad@tiscali.cz,

Datová schránka: 8g3a9fw

IČ:  00278351

DIČ: CZ00278351

Úřední deska

Očkovací strategie KHK

datum vyvěšení:25.01.2021 - datum svěšení:01.08.2021

Výroční zpráva 2020- zákon 106/1999 Sb.

datum vyvěšení:06.01.2021 - datum svěšení:07.01.2022

Lázeňský mikroregion - schválený rozpočet 2021 a rozpočtový výhled

datum vyvěšení:04.01.2021 - datum svěšení:31.12.2021

aktualizováno: 11. 11. 2020 20:30, Martin Stránský

Novinky z úřadu

  • začíná v - končí v
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - prodlouženo on-line do 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - prodlouženo on-line do 11.5.2021

  scitani-2021-letak(PDF, 129 kB)

Podívejte se na informace v letáčku. Prodloužena možnost sečíst se on-line do 11.5.2021! Druhá možnost pomocí listinného formuláře od 17.4. - 11.5. 2021. Prosím splňte svou zákonnou povinnost. Pomůžete tím také obci. I na základě těchto statistik dostáváme z rozpočtu finance.

Úřad
Obec
Obyvatelé obce Trotina
  • Mgr. Jana Saifrtová

Základní informace

Obecní úřad 2018 - 2022

Obecní úřad Trotina 48, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Výměra obce: 158 ha

Úřední hodiny: pondělí 18 - 19 hodin

Starosta:  Mgr. Jana Saifrtová tel: 725081225

Místostarosta:  Josef Pixa, tel: 775932043

Úřad
  • OI Developer

GDPR - ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Hasiči
Úřad
  • OI Developer

Historie obce

První písemná zmínka o existenci naší obce pochází z r. 1238. Ves však byla zřejmě založena mnohem dříve českými osadníky při zemské stezce kladsko-polské.

Podle dějepisce Kosmase a F. Palackého, byla zde r.1110 svedena mezi Čechy a Poláky tzv.„bitva na říčce Trotině“. Vojska procházela Trotinou i r. 1866, počas prusko-rakouské války a památné bitvy u Chlumu. Obec patřila v minulosti k panství miletínskému, později k panství v Bílých Poličanech.

Hasiči
Úřad
Volný čas