Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Úřad

Důležité

!

Nouzový stav - omezen volný pohyb osob, roušky všude a zavírání obchodů

Více na stránkách Vlády ČR

číst více

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 ZUR KHK

datum vyvěšení:19.10.2020 - datum svěšení:15.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Usnesení vlády 168/2020 Sb. z 16.10.2020

datum vyvěšení:16.10.2020 - datum svěšení:31.10.2020

aktualizováno: 1. 1. 2020 00:00, Martin Stránský

Novinky z úřadu

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Schůze zastupitelstva

Navržený program:

 1. 1)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2)  Schválení programu
  3)  Kontrola minulých usnesení
  4)  Rozpočtová opatření
  5)  Nový chodník – studie proveditelnosti a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  6)  Veřejné osvětlení – výběr dodavatele LED svítidel
  7)  KoPÚ – schválení změny katastrálních hranic a další informace
  8)  Gordic – dodatek č. 1 ke smlouvě
  9)  Oprava komunikace do Končin a k hřišti
  10)  Jízdní řády – návrh změn
  11)  Posvícení 2019 – organizace
  12)  Opatrovnictví
  13) Různé Diskuze

Úřad
 • Martin Stránský

Povinně zveřejňované informace o obci Trotina

InfZ - zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Trotina

2. Důvod a způsob založení

Obec Trotina jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Hasiči
Úřad